UURINGUD

Loomeettevõtluse potentsiaaliga Ida-Virumaa inimeste toetamise võimalused ettevõtlusega alustamiseks
Tellija: Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Piia Tamm

Projekt: “Ida-Viru loomeklastri käivitamine”
Valdkond, millesse panustame: Ida-Virumaa ettevõtluse ja inimeste oskuste mitmekesistamine (RE.1.1.2)
Rahastaja: Rahandusministeerium
Teostaja: Gurmeejooksud MTÜ, Aet Kiisla
November 2022
Uuringu PDF fail

Ida-Virumaa liikumisuuring
Tellija: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Teostaja: Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Uuringu läbiviija: Aet Kiisla, MSc
Statistiline analüüs: Andu Rämmer, PhD
Narva 2021
Uuringu PDF fail